Regulamin Pensjonatu Rybaczówka Rutki

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z regulaminem Pensjonatu Rybaczówka Rutki.

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, kończy o godz. 10:00.
 2. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z pracownikami recepcji, w przypadku posiadania wolnych miejsc. Za każdą nieuzgodnioną godzinę pobierana jest opłata w wysokości 25,00 zł.
 3. Pobyt zwierząt domowych wymaga wcześniejszego uzgodnieniu z Pensjonatem. Opłata za pobyt zwierzaka to 30,00 zł za dobę.
 4. Na terenie przynależnym do Pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz wyprowadzania zwierząt.
 5. Na terenie Pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (w szczególności w pokojach i pomieszczeniach zamkniętych typu salon, sala bankietowa, toalety, korytarze). W razie złamania tego postanowienia regulaminu pobierana jest kara w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek złamania zakazu.
 6. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00-6.00.
 7. Warunkiem dokonania rezerwacji jest zapłata zadatku w wysokości wskazanej przez Pensjonat.
 8. Zadatek wniesiony na poczet rezerwacji przepada w sytuacji rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 14 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.
 9. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem Pensjonatu, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 10. Po przybyciu do Pensjonatu należy niezwłocznie zgłosić się wraz z dokumentem tożsamości do recepcji w celu dopełnienia obowiązku meldunkowego oraz uregulowania należności za pobyt.
 11. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu następuje gotówką przy zameldowaniu.
 12. Ilość osób nocujących pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia powyższego faktu, koszt pobytu pokrywają osoby zameldowane w danym pokoju.
 13. Goście Wczasowiczów mogą przebywać na terenie Pensjonatu w godz. 8:00 – 22:00
 14. Pobyt w Pensjonacie dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest pod opieką osób dorosłych.
 15. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.]
 16. Wszelkie usterki zauważone w czasie pobytu powinny być zgłaszane niezwłocznie pracownikom recepcji, celem ich usunięcia.
 17. Za uszkodzone, zniszczone lub zgubione przedmioty, stanowiące wyposażenie pokoi/sali bankietowej korzystający z nich goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 18. W przypadku zgubienia klucza do pokoju gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie recepcji, celem wymiany zamka. Opłata za wymianę zamka wynosi 50,00 zł.
 19. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Zaleca się o zachowanie staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoi.
 20. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza pokojem na jego terenie, w tym pojazdy i znajdujące się w nich mienie.
 21. Goście mogą parkować swoje pojazdy wyłącznie w miejscach przeznaczonych do tego celu. Parking Pensjonatu jest bezpłatny, brama zamykana na noc, tj. w godz. 22.00 – 6.00. Ewentualne przyjazdy lub wyjazdy w godzinach 22.00 – 6.00 należy zgłaszać z wyprzedzeniem do recepcji.
 22. Na terenie Pensjonatu zabronione jest:
  a) zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki,
  b) nieprzyzwoite, głośne i wulgarne zachowanie,
  c) palenie ognisk w miejscach nieuzgodnionych z recepcją Pensjonatu,
  d) zaśmiecanie i zanieczyszczanie.
 23. Goście korzystający z usług Pensjonatu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, zasad dobrego współżycia, a także stosować się do zaleceń pracowników Pensjonatu.
 24. Osoby zakłócające spokój i porządek w Pensjonacie zobowiązane będą do jego opuszczenia, bez możliwości zwrotu opłaconych kosztów pobytu.
 25. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio do recepcji Pensjonatu, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny